Monday, September 13, 2010

Sangli to Pune

6 comments:

 1. Hello! Your site really interesting, especially the pictures I really love and see the movies,
  I recently came across your blog and have been watching movie and looking pictures along. please comment my blog. http://phnomsroks.blogspot.com/
  I have enjoyed your web blog. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. You have a good job, thanks your invited my site.

  ReplyDelete
 2. Ahoj Khamkar,velmi krásné obrázky,jaká to je technika? Olej? Tempera? Nebo je to fotografie upravená v počítači? Také kreslím - akvarel.Pozdrav od Petr.

  ReplyDelete
 3. hi chamkhmerangkor
  thank u for visiting my blog..and I really appreciate your comment..n also thanks for invited to see your blog..but sorry i cant found that link..so if thr another link u have thn pls send me...

  ReplyDelete
 4. Hi ..petrolin..
  Thanks for your comment sir...and i really like to share the technique of this art work..this is not done in oil or tempera or not even use any photograph reference..this computer graphic work did in Adobe Photoshop.this i did totally memory work that based on what i felt that night in journey of sangli to pune with my wife..

  ReplyDelete
 5. Ahoj .. petrolin ..
  Díky za vaše komentáře pane ... a jsem opravdu rád podělil techniku tohoto uměleckého díla .. to není hotové olejem nebo temperou, nebo dokonce ani používat žádné fotografie odkaz .. tohoto počítače grafické práce dělal v Adobe Photoshop.this i jsem naprosto paměti, že práci na základě toho, co jsem cítil, že v noci v cestě Sangli do Pune se s mou ženou ..

  ReplyDelete